Proiectul

Prin proiectul intitulat “Formare profesionala fără frontiere pentru creșterea eficienței în VET”, Colegiul Agricol „Sandu Aldea” oferă elevilor de la calificarea Tehnician veterinar oportunitatea de a efectua modulele de practică de profil prin mobilități transnaționale iar cadrelor didactice de discipline tehnologice și celor care coordonează implementarea de proiecte pentru formarea profesională le asigura efectuarea de stagii de observare (Job shadowing) la instituții educaționale din altă țară europeană.
Proiectul răspunde nevoilor școlii de creștere a calității educației și formării profesionale prin:
  • dezvoltarea personală, profesională și socială a elevilor noștri și eficientizarea tranziției viitorilor absolvenți de la școala la mediul de munca;
  • îmbunătățirea competențelor profesionale și personale ale cadrelor didactice care predau discipline tehnologice și a celor care coordonează implementarea de proiecte pentru formarea profesională.
Elevii vor desfășura stagiile de practică în ferme de creștere a animalelor (pentru clasa a XI-a) respectiv în unități de abatorizare a animalelor și în unități pentru prelucrarea produselor de origine animală (pentru clasa a XII-a), efectuând activitățile specificate în “Standardele de pregătire profesionala (SPP) și curriculum”, aprobate prin OMEdC nr. 1847/29.08.2007, Anexa nr. 5 pentru calificarea profesională Tehnician veterinar.

Pregătirea elevilor va urmări doua direcții:
1. Pregătirea pentru dezvoltarea competentelor si abilităților practice conform curriculum-ului si anume:
- la clasa a XI-a, pentru unitățile de competenta 9-Securitatea și sănătatea în muncă respectiv 12- Biotehnologii moderne în creșterea animalelor
- la clasa a XII-a, pentru unitatea de competență 21-Controlul sanitar veterinar al alimentelor.
2. Pregătire culturală și lingvistică, în timpul liber și în cele doua weekend-uri, ca parte integranta a activității.

Pregătirea cadrelor didactice se va efectua printr-un stagiu de observare (Job shadowing) la partenerul de primire și la instituții educaționale din zona Montijo.

Un comentariu: